logo-blanc-02

PSICOTERÀPIA INDIVIDUAL

Montserrat Dalmases

L’objectiu principal de la psicoteràpia individual és ajudar a la persona a resoldre desequilibris emocionals i mentals i alhora també dificultats de la vida en moments de crisis vitals a través de la comprensió i l’acceptació que comporta l’autoconeixement.

En el procés de psicoteràpia es presta especial atenció a l’inconscient i la seva manifestació a través de símbols. La principal font de contingut inconscient la trobem en els somnis, però també en l’imaginari diürn de la persona, en determinats comportaments, reaccions i símptomes psíquics i somàtics.

No hi pot haver curació psíquica ni transformació sense una confrontació entre el Conscient i l’Inconscient. La finalitat és que l’Inconscient es faci Conscient. D’aquesta manera es comencen a curar angoixes, depressions, ansietats i carències.

La psicoteràpia busca promoure un procés intern y subjectiu d’integració, un camí de desenvolupament personal. Permetre emergir l’inconscient fa que el subjecte el pugui tenir en consideració, el confronti i l’avaluï. Això afavoreix la consciència d’un mateix i la plenitud del sentit de la vida.

“La tasca més noble de l’individu és la de fer-se conscient de sí mateix”.

A través de la psicoteràpia es poden abordar situacions com: ansietat, alteracions de l’estat d’ànim, estrès, manca d’habilitats socials, fòbies, elaboració del dol, canvis significatius en el cicle vital, situacions complexes que requereixen acompanyament professional.

logo-blanc-02

PSICOLOGIA ANALÍTICA

Montserrat Dalmases

La psicologia analítica es el nom que es dona a la psicologia que es va originar amb la obra del professor Carl Gustav Jung de Zurich, Suissa (1875-1961). Jung és un dels pensadors més importants dins del camp de la psicologia profunda.

En la psicoteràpia analítica (o profunda) s’observa i analitza el món intern del pacient a través del diàleg prospectiu entre el conscient i l’inconscient. Aquest món intern és expressat pel pacient a través dels somnis, records, sentiments, fantasies, intuïcions, actituds,… i és analitzat per poder ser integrat i acceptat i així permetre una major adaptació a un mateix i al món, millorant la qualitat de vida i la relació amb l’entorn.

La psicologia analítica busca que el pacient pugui trobar la seva pròpia individualitat entenent i profunditzant en la complexitat de la Psique, donant sentit al dolor i a les experiències més difícils de la vida.